29. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u ponedjeljak, 29. ožujka 2021. godine s početkom u 19,00 sati u putem telekonferencije.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan
3. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027.
4. Odluka o suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan
5. Odluka o suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku godinu 2021./2022.
6. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Aneksa broj 5. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
7. Odluka o prihvaćanju Pročišćenog teksta Statuta Općine Pićan
8. Odluka o prihvaćanju Pročišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan
9. Vijećnička pitanja.