3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u utorak, 14. rujna 2021. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za 2021. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan
7. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“
8. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 22224/10 i k.č. 22224/12, k.o. Pićan
9. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
10. Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Pićan
11. Odluka o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022.
12. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt „LegendKuća“
13. Mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona
14. Vijećnička pitanja.