4. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine k.č. 22224/10, k.o. Pićan
3. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/11 i k.č. 22224/12, k.o. Pićan
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za prodaju nekretnina k.č. 22224/11 i k.č. 22224/12, k.o. Pićan
5. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2022. godinu
6. Suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
7. Suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
8. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Pićan za razdoblje od 2022. do 2030. godine
9. Mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona
10. Vijećnička pitanja.