6. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u petak, 17. prosinca 2021. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2022. godinu
 6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2022. godinu
 7. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2022. godinu
 8. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2022. godinu
 9. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
 10. Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći
 11. Odluka o dodjeli poklon bonova za namirnice
 12. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 13. Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2022. godinu
 14. Odluka o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan
 15. Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima
 16. Odluka o načinu izračuna iznosa sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
 17. Odluka o ispravku Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pićan
 18. Vijećnička pitanja.