6. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan će se održati u srijedu, 21. ožujka 2018. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i Općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017-2020. godine – separat za Općinu Pićan
  3. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pićan
  4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2017. godinu
  5. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2018. godinu
  6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2018. godinu
  7. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2018. godinu
  8. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o stavljanju van snage UPU Industrijske zone Pićan-jug
  9. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pićan
  10. Vijećnička pitanja