7. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u petak, 28. siječnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pićan
3. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
4. Rasprava o Javnom natječaju za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2021./2022.
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2022. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2021. godinu
7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2022. godinu
8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022. godinu
9. Vijećnička pitanja.