8. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u petak, 25. ožujka 2022. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Izvješće o radu komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin
2. Informacija o aktivnostima primjene Uredbe o uslužnim područjima – Vodovod Labin d.o.o.
3. Verifikacija zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
4. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pićan za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
5. Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan
6. Odluka o kupnji nekretnine k.č. 928/6, k.o. Pićan
7. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan
8. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 23/zgr, k.o. Pićan
9. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 8802/2, k.o. Pićan
10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
11. Odluka o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske programe
12. Odluka o dodjeli poklon bonova uoči Uskršnjih blagdana 2022. godine
13. Odluka o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan
14. Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan
15. Odluka o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan
17. Informacija o obavljenoj financijskoj reviziji
18. Informacija o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom
19. Vijećnička pitanja.