Arhiva objava

Najava 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

02. svibnja 2022. | Sjednice

9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u ponedjeljak, 09. svibnja 2022. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu
9. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
10. Odluka o pokriću manjka prihoda iz prethodnog razdoblja
11. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
12. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
13. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
14. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
15. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
16. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022. godinu
17. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022. godinu
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
19. Odluka o zaduženju Općine Pićan
20. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022. godinu
21. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan
22. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 23/zgr k.o. Pićan
23. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan
24. Odluka o suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku godinu 2022./2023.
25. Vijećnička pitanja.