Arhiva objava

Najava 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

06. kolovoza 2018. | Sjednice

9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan će se održati u ponedjeljak, 13. kolovoza 2018. godine s početkom u 19,30 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Verifikacija zapisnika sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 3. Dopuna Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
 5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Komisije za dodjelu priznanja i donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Pićan za 2018. godinu
 7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”
 8. Dopuna Odluke o grobljima na području Općine Pićan (SN 5/15)
 9. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Pićan
 10. Plan zaštite od požara Općine Pićan
 11. Vijećnička pitanja.