Arhiva objava

Najava: Uskoro i službeni upisi djece u Dječji vrtić „LIŠNJAK“!

16. studenoga 2020. | Novosti

Poštovani roditelji/skrbnici,

zbog kratkog roka službenih upisa djece u odgojno – obrazovne skupine koji su planirani sljedeći tjedan, a kako bismo ispoštovali sve formalno-pravne postupke prije samog početka rada novog vrtića, u nastavku možete pročitati što će Vam sve trebati za upis te prikupiti potrebnu dokumentaciju.
Obrasce: Zahtjev za upis djeteta, Inicijalni upitnik, Potvrda o pregledu stomatologa, Izjava roditelja o dovođenju i odvođenju djeteta, Suglasnost roditelja za fotografiranje i snimanje djeteta – roditelji mogu preuzeti u Općini Pićan, Dječjem vrtiću Pićan ili na dnu ove stranice.

Dokumentacija za upis:

a) OSNOVNI DOKUMENTI:

1. Ispunjen obrazac Zahtjev za upis i obrazac Inicijalni upitnik
2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
3. Presliku osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta
4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
5. Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju, odnosno potvrda u slučaju kontraindikacija koja je izdana od nadležnog liječnika, te dodatnu zdravstvenu potvrdu u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
6. Potvrdu o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine
7. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju
8. Ostalu zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitnu za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu posjeduju).

b) DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

1. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o radnom statusu roditelja) ili jednakovrijednu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj redovno školuje
2. Potvrdu nadležnog tijela o samohranosti roditelja, dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji, Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta
3. Uvjerenje ili Potvrdu nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata
4. Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu
5. Izvatke iz matične knjige rođenih ili rodne listove za ostalu djecu iz obitelji (za dijete iz obitelji s troje i više djece)
6. Eventualne druge dokumente na osnovu kojih dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Zahtjev za upis Inicijalni upitnik Potvrda o pregledu stomatologa Suglasnost za fotografiranje i snimanje djeteta Izjava roditelja o dovođenju-odvođenju djeteta