Poštovani roditelji/skrbnici,

U iščekivanju službenih upisa djece u odgojno – obrazovne skupine Dječjeg vrtića “Lišnjak” Pićan za pedagošku godinu 2021./2022. koji su planirani u tjednu od 24. do 28. svibnja, u nastavku možete pronaći što će Vam sve trebati za upis te prikupiti potrebnu dokumentaciju.

Dokumentacija za upis:

a) OSNOVNI DOKUMENTI:

1. Ispunjen Zahtjev za upis djeteta
2. Ispunjen Inicijalni upitnik
3. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
4. Presliku osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta
5. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
6. Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju i presliku iskaznice imunizacije (cijepne knjižice), odnosno potvrda u slučaju kontraindikacija koja je izdana od nadležnog liječnika, te dodatnu zdravstvenu potvrdu u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
7. Potvrdu o stomatološkom pregledu djeteta
8. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju
9. Ostalu zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitnu za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu posjeduju).

b) DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

1. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o radnom statusu roditelja); jednakovrijednu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj redovno školuje
2. Potvrdu Centra za socijalnu skrb nadležnog tijela o samohranosti roditelja ili dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji; Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta
3. Potvrdu nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata
4. Rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete
5. Samo za obitelji s troje i više djece: Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodne listove za ostalu djecu iz obitelji
6. Drugu dokumentaciju na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Napomena:
*Kao dokaz o samohranosti roditelja, uz navedeno, mogu se dostaviti preslike i/ili Izvadak iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja i/ili Potvrdu o nestanku drugog roditelja.
*Kao dokaz o jednoroditeljskoj obitelji dostavljaju se Pravomoćna presuda o razvodu braka (preslika) ili Izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku.
*U slučaju izvanrednih okolnosti ravnatelj može odlučiti o dinamici dostavljanja nužnih dokumenata za prijavu, što će biti navedeno u Obavijesti za upis.
*Roditelji s prebivalištem na području druge Općine, Potvrdu o sufinanciranju boravka djeteta te Općine, dužni su donijeti prije potpisivanja Ugovora o korištenju usluga.

Zahtjev za upis Inicijalni upitnik Izjava roditelja – stomatolog Izjava roditelja – dovođenje i odvođenje djeteta Potvrda o pregledu stomatologa Suglasnost za fotografiranje i snimanje djeteta