Arhiva objava

Natječaj za 1. književno-recitalnu manifestaciju ”Pićonski feroli i feralići 2018.” (učenici)

02. siječnja 2018. | Kultura i turizam, Natječaji, Novosti

Općina Pićan raspisuje natječaj za 1. književno-recitalnu manifestaciju „Pićonski feroli i feralići 2018.“

Natječaj za pjesničke radove učenika osnovnih i srednjih škola

Općina Pićan poziva učenike osnovnih i srednjih škola s područja Pićanštine koji pišu na pićanskome mjesnom govoru da se prijave na natječaj Pićonski feroli i feralići sa svojim dosad neobjavljenim pjesmama. Ovom pjesničkom manifestacijom, za koju se nadamo da će postati tradicionalna, želimo potaknuti učeničko dijalektalno pjesničko stvaralaštvo i njegovanje pićonske besede.

Radove možete poslati na adresu e-pošte: piconskiferoliferalici@gmail.com

Uz pjesmu treba navesti:

  • ime i prezime autora pjesme,
  • razred,
  • ime, adresu i kontakt podatke škole,
  • ime i prezime mentora.

Na natječaj se može prijaviti najviše (3) tri rada.

Pjesme treba poslati najkasnije do 15. travnja 2018. godine.

Stručno prosudbeno povjerenstvo će između pjesama pristiglih na natječaj odabrati autore koje će ugostiti na pjesničkoj večeri, koja će održati prve subote mjeseca lipnja, u sklopu manifestacije PetiVina.