Općina Pićan raspisuje natječaj za 6. književno-recitalnu manifestaciju „Pićonski feroli i feralići 2023.“

Natječaj za pjesničke radove za osobe starije od 19 godina

Općina Pićan poziva pjesnike s područja bivše općine Labin i sve čakavce koji tematiziraju Pićanštinu da se prijave na natječaj Pićonski feroli i feralići sa svojim dosad neobjavljenim literarnim radovima.

Tema ovogodišnjeg Natječaja su Šćorice (napišite nam u obliku pjesme ili vezanog literarnog teksta kako su živjeli vaši djedovi i bake, čime su se bavili, kako su provodili svoje slobodno vrijeme, koje priče, šćorice, su pričali svojim unucima).

Ovom pjesničkom manifestacijom želimo potaknuti pjesničko dijalektalno stvaralaštvo i njegovanje domoće besede.
Radove sa zaporkom možete poslati na adresu e-pošte: piconskiferoliferalici@gmail.com.

Literarni rad treba sadržavati zaporku od 5 slova i 5 brojeva, a u nastavku, na zasebnoj stranici, navesti:

  • ime i prezime autora, zaporku
  • adresu i kontakt.

Na Natječaj se može prijaviti najviše (3) tri rada.

Radove treba poslati najkasnije do 28. travnja 2023. godine.

Stručno prosudbeno povjerenstvo će između literarnih radova pristiglih na Natječaj odabrati nagrađene i pohvaljene radove, a o načinu predstavljanja radova bit ćete naknadno obaviješteni.