Arhiva objava

Natječaj za 6. književno-recitalnu manifestaciju “Pićonski feroli i feralići 2023.” (za učenike osnovnih i srednjih škola)

23. veljače 2023. | Kultura i turizam

Općina Pićan raspisuje natječaj za 6. književno-recitalnu manifestaciju „Pićonski feroli i feralići 2023.“

Natječaj za pjesničke radove učenika osnovnih i srednjih škola

Općina Pićan poziva učenike osnovnih i srednjih škola s područja bivše općine Labin i sve čakavce koji tematiziraju Pićanštinu da se prijave na natječaj Pićonski feroli i feralići sa svojim dosad neobjavljenim literarnim radovima.

Tema ovogodišnjeg Natječaja su Šćorice (napišite nam u obliku pjesme ili vezanog literarnog teksta kako su živjeli vaši djedovi i bake, čime su se bavili, kako su provodili svoje slobodno vrijeme, koje priče, šćorice, su pričali svojim unucima).

Ovom pjesničkom manifestacijom želimo potaknuti učeničko dijalektalno pjesničko stvaralaštvo i njegovanje domoće besede.

Radove sa zaporkom možete poslati na adresu e-pošte: piconskiferoliferalici@gmail.com

Literarni rad treba sadržavati zaporku od 5 slova i 5 brojeva, a u nastavku, na zasebnoj stranici, navesti:

  • ime i prezime autora, zaporku
  • razred
  • ime, adresu i kontakt podatke škole
  • ime i prezime mentora.

Na Natječaj se može prijaviti najviše (3) tri rada.

Radove treba poslati najkasnije do 28. travnja 2023. godine.

Stručno prosudbeno povjerenstvo će između literarnih radova pristiglih na Natječaj odabrati nagrađene i pohvaljene radove, a o načinu predstavljanja radova bit ćete naknadno obaviješteni.