Arhiva objava

Natječaj za 7. književno-recitalnu manifestaciju “Pićonski feroli i feralići 2024.” (za učenike osnovnih i srednjih škola)

19. ožujka 2024. | Novosti

Općina Pićan raspisuje natječaj za 7. književno-recitalnu manifestaciju „Pićonski feroli i feralići 2024.“

Natječaj za pjesničke radove učenika osnovnih i srednjih škola

Općina Pićan poziva učenike osnovnih i srednjih škola s područja bivše općine Labin i sve čakavce čiji radovi obuhvaćaju zadanu temu da se prijave na natječaj Pićonski feroli i feralići sa svojim dosad neobjavljenim literarnim radovima.

Tema ovogodišnjeg Natječaja je „Krasna zemljo, Istro mila“ kojom se želi obilježiti 90. obljetnica smrti autora istarske himne M. B. Rašana  (napišite nam u obliku pjesme ili vezanog literarnog teksta po čemu je posebna naša Istra, koju je M. B. Rašan toliko volio. Osvrnite se na njezinu ljepotu prirode, ljude, običaje, materijalnu i nematerijalnu baštinu.   

Ovom pjesničkom manifestacijom želimo potaknuti učeničko dijalektalno pjesničko stvaralaštvo i njegovanje domoće besede.

Radove sa zaporkom možete poslati na adresu e-pošte: piconskiferoliferalici@gmail.com.

Literarni rad potrebno je nasloviti kao  naziv učenika i naslov rada, a sam rad treba sadržavati zaporku od 5 slova i 5 brojeva. U nastavku, na zasebnoj stranici, navesti:

  • ime i prezime autora, zaporku
  • razred
  • ime, adresu i kontakt podatke škole
  • ime i prezime mentora.

 Na Natječaj se može prijaviti najviše (3) tri rada.

Radove treba poslati najkasnije do 30. travnja 2024. godine.

Stručno prosudbeno povjerenstvo će između literarnih radova pristiglih na Natječaj odabrati nagrađene i pohvaljene radove, a o načinu predstavljanja radova bit ćete naknadno obaviješteni.