Općina Pićan raspisuje natječaj za književno-recitalnu manifestaciju „Pićonski feroli i feralići 2019.“

Natječaj za pjesničke radove učenika osnovnih i srednjih škola

Općina Pićan poziva učenike osnovnih i srednjih škola s područja Pićanštine koji pišu na pićanskome mjesnome govoru da se prijave na natječaj Pićonski feroli i feralići sa svojim dosad neobjavljenim pjesmama. Ovom pjesničkom manifestacijom, za koju se nadamo da će postati tradicionalna, želimo potaknuti učeničko dijalektalno pjesničko stvaralaštvo i njegovanje pićonske besede.

Radove možete poslati na adresu e-pošte: piconskiferoliferalici@gmail.com.

Uz pjesmu treba navesti:

  • ime i prezime autora pjesme,
  • razred,
  • ime, adresu i kontakt podatke škole,
  • ime i prezime mentora.    

Na natječaj se može prijaviti najviše (3) tri rada.

Pjesme treba poslati najkasnije do 15. travnja 2019. godine.

Stručno prosudbeno povjerenstvo će između pjesama pristiglih na natječaj odabrati autore koje će ugostiti na pjesničkoj večeri, koja će održati prve subote mjeseca lipnja, u sklopu manifestacije PetiVina i dan Pićanaca.