Općina Pićan raspisuje natječaj za 3. književno-recitalnu manifestaciju „Pićonski feroli i feralići 2020.“

Natječaj za pjesničke radove učenika osnovnih i srednjih škola

Općina Pićan poziva učenike osnovnih i srednjih škola s područja Pićanštine koji pišu na pićanskome mjesnome govoru da se prijave na natječaj Pićonski feroli i feralići sa svojim dosad neobjavljenim pjesmama. Ovom pjesničkom manifestacijom želimo potaknuti učeničko dijalektalno pjesničko stvaralaštvo i njegovanje pićonske besede.

Radove možete poslati na adresu e-pošte: pićonskiferoliferalici@gmail.com 

Uz pjesmu treba navesti:

  • ime i prezime autora pjesme,
  • razred,
  • ime, adresu i kontakt podatke škole,
  • ime i prezime mentora.

Na natječaj se može prijaviti najviše (3) tri rada.

Pjesme treba poslati najkasnije do 17. travnja 2020. godine.

Stručno prosudbeno povjerenstvo će između pjesama pristiglih na natječaj odabrati učenike koji će svoje nagrađene i pohvaljene radove predstaviti na pjesničkoj večeri u sklopu manifestacije PetiVina.