2019. godina

Proračun 2019. godine:

Proračun 2019. g. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019.g. Plan razvojnih programa 2019.g.

Javno savjetovanje o prijedlogu Proračuna Općine Pićan za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. godinu: https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-prijedlog-proracuna-opcine-pican-za-2019-godinu/

2018. godina

Godišnji financijski izvještaji 2018.g.:

Referentna stranica – potvrda prijema DUR Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju FINA Financijski izvještaji za 2018.g. Bilješke uz obrasce Tablice za izvještaj

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2018.g.:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018.g.

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu:

III. Izmjene i dopune Proračuna 2018

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu:

II. Izmjene i dopune Proračuna 2018

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu:

I. Izmjene i dopune Proračuna 2018

Proračun 2018. godine:

Proračun 2018.g. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018.g. 1. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna 2018. 2. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna 2018.

2017. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017.g.:

Godišnji izvještaj za 2017

Godišnji financijski izvještaji 2017.g.:

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju FINA Referentna stranica – potvrda prijema DUR Financijski izvještaji – Referentna stranica Financijski izvještaji PR-RAS Financijski izvještaji BIL Financijski izvještaji RAS-funkcijski Financijski izvještaji P-VRIO Financijski izvještaji OBVEZE Bilješke uz obrasce Tablice uz obvezne bilješke 1 Tablice uz obvezne bilješke 2 Tablice uz obvezne bilješke 3 Tablice uz obvezne bilješke 4

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017.g.:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2017

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2017.g.:

III. Izmjene i dopune Proračuna za 2017

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2017.g.:

II. Izmjene i dopune Proračuna 2017

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2017.g.:

I. Izmjene i dopune Proračuna 2017

Proračun 2017. godine:

Proračun 2017

Plan razvojnih programa 2017

Odluka o izvršenju Proračuna 2017

2016. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2016.g.:

Godišnji izvještaj 2016

Godišnji financijski izvještaji 2016.g.:

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – FINA Referentna stranica Referentna stranica – potvrda prijama DUR Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – FINA – konsolidirani Referentna stranica – konsolidirani Financijski izvještaji – Referentna stranica Financijski izvještaji PR-RAS Financijski izvještaji RAS-Funkcijski Financijski izvještaji P-VRIO Financijski izvještaji BIL Financijski izvještaji OBVEZE Bilješke uz obrasce Tablice uz obvezne Biljeske 31.12.2016. 1 Tablice uz obvezne Biljeske 31.12.2016. 2 Tablice uz obvezne Biljeske 31.12.2016. 3 Tablice uz obvezne Biljeske 31.12.2016. 4

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2016. godinu:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna OP za 2016.g.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2016.g.:

I. Izmjene i dopune Proračuna 2016

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2016.g.:

II. Izmjene i dopune Proračuna 2016.

Proračun 2016. godine:

Proračun – cjelokupni 2016 Odluka o izvršenju Proračuna za 2016. godinu Račun rashoda i izdataka 2016 Račun prihoda i primitaka 2016 Posebni dio – rashodi (prošireno) 2016 Plan razvojnih programa

 

2015. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2015. godinu:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g. Račun prihoda – opći dio Račun rashoda – opći dio Rashodi – poseban dio Plan razvojnih programa

 

Godišnji financijski izvještaji 2015.g. :

Godišnji financijski izvještaj 2015 Bilješke uz PR-RAS 2015 Tablice uz obvezne bilješke 2015

 

Proračun 2015. godine:

Račun prihoda 2015 Račun rashoda 2015 Posebni dio – rashodi (prošireno) 2015 Plan razvojnih programa 2015 Financijski izvještaji

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2015. godinu:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2015.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2015. godinu:

I. Izmjene i dopune Proračuna 2015.g.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2015. godinu:

Rebalans – cjelokupni 2015 Rebalans – Račun prihoda 2015 Rebalans – Račun rashoda 2015 Rebalans – Rashodi – poseban dio (prošireno) 2015

 

2014. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pićan za 2014. godinu:

Godišnji obračun proračuna za 2014.g. Prihodi – opći dio Rashodi – opći dio Rashodi – poseban dio