Slijedom ukazane potrebe uslijed širenja zaraze virusom Covid 19, a s ciljem zadovoljenja svih potreba naših građana otvorena je telefonska linija 052-209-484, GDCK Labin na koju možete dobiti sve potrebne informacije i tražiti potrebnu pomoć. Detaljnije u privitku.