Arhiva objava

Obavijest o Dopuni Prostornog plana uređenja Općine Pićan

31. srpnja 2015. | Novosti

Na 14. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2015.g., Općinsko vijeće Općine Pićan je donijelo Odluku o izradi Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan.

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE:

Pravna osnova za donošenje Odluke je članak 86. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), kojime je utvrđeno da izrada prostornog plana započinje na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI OVOM ODLUKOM:

Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Dopuna PPUO Pićan (Službene novine Općine Pićan br, 10/05 i 2/09).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE:

Glavni razlog za izradu Dopuna PPUO Pićan je usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) koji je u primjeni od 1. siječnja 2014., koji je utvrdio da su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu.

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE:

Sredstva za izradu Dopuna PPUO Pićan osigurana su u Proračunu Općine Pićan.

POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI DONOŠENJEM OVE ODLUKE:

Donošenjem ove Odluke omogućit će se izrada i donošenje Dopuna PPUO Pićan.

U privitku se nalazi tekst Odluke:

Odluka o izradi Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan