Arhiva objava

Obavijest o izradi I. izmjena i dopuna UPU-a Poduzetničke zone Pićan-jug

15. rujna 2021. | Novosti

Obavještavaju se građani kako će Općina Pićan započeti postupak izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ te se pozivaju svi poduzetnici koji planiraju proširenje djelatnosti, pokretanje novih djelatnosti, novi poduzetnici, te svi zainteresirani da nam se obrate na adresi Općina Pićan, Pićan 40, Pićan ili putem e-mail adrese: info@pican.hr, kako bi se unaprijedili uvjeti i zadovoljile potrebe poduzetnika, te dodatno ubrzao razvoj Poduzetničke zone Pićan jug, ali i stvorile nove mogućnosti za cjelokupno područje Općine Pićan.

Napomena: Postupci za javnu raspravu vezani uz I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ bit će dostupni javnosti putem web stranice Općine Pićan: www.pican.hr, mrežnih stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te na oglasnim pločama Općine Pićan, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).