Temeljem obveze koja proizlazi iz članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), obavještava se javnost da je Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2018. godine usvojilo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”.

Odluka je objavljena u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 9/18.

Odluku možete pregledati i preuzeti OVDJE.