U skladu sa člankom 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), Općina Pićan izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan.

Uvid u prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti svakim radnim danom od 15. do 30. srpnja 2019. godine u vremenu od 09:00 do 14:00 sati u vijećnici Općine Pićan – Pićan 40, Pićan i na web stranicama Općine Pićan (www.pican.hr).

Zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (30. srpnja 2019. godine u 14:00 sati). O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Pićan u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa podnose se pismenim putem na obrascu koji se nalazi u nastavku ove obavijesti i dostavljaju se:

  • osobno u Općinu Pićan
  • poštom na adresu Općine Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan
  • putem e-maila (kao skenirani dokument – original!) na adresu: martina.bilic@pican.hr

Prigovori se zaprimaju zaključno sa danom 30. srpnja 2019. godine u 14:00 sati.

Program raspolaganja DPZ na području Općine Pićan – tekst Program raspolaganja DPZ na području Općine Pićan – tablica Obrazac za primjedbe

Karte katastarskog plana s označenim katastarskim česticama DPZ u PDF obliku:

Pićan_00 Pićan_01 Pićan_02 Pićan_03 Pićan_05 Pićan_06 Pićan_07

 

Na sljedećem linku možete pregledavati kartu katastarskog plana u digitalnom obliku: http://editor.giscloud.com/map/871358/poljoprivredno-zemljite-opina-pian

Upute za korištenje GIS Cloud preglednika:

– scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte
– klikom na “Layer list” (“Lista slojeva”) pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina
– odaberite sloj koji želite pregledavati – “Poljoprivredne površine”
– upisom broja katastarske čestice na “Search” (“Traži”) i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.
– klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.
– klikom na “Export Map” omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape