U skladu sa člankom 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), Općina Pićan izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan.

Uvid u prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti svakim radnim danom od 21. svibnja do 05. lipnja 2018. godine u vremenu od 08:00 do 15:00 sati u vijećnici Općine Pićan – Pićan 40, Pićan i na web stranicama Općine Pićan (www.pican.hr).

Zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (05. lipnja 2018. godine u 15:00 sati). O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Pićan u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa podnose se pismenim putem na obrascu koji se nalazi u nastavku ove obavijesti i dostavljaju se:

  • osobno u Općinu Pićan
  • poštom na adresu Općine Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan
  • putem e-maila (kao skenirani dokument) na adresu: martina.bilic@pican.hr

Prigovori se zaprimaju zaključno sa danom 05. lipnja 2018. godine u 15:00 sati.

Program raspolaganja DPZ – Općina Pićan-21-05 Tablica V1-za program raspolaganja DPZ – Općina Pićan-21-05 Obrazac za primjedbe

Lista čestica koje se nalaze na popisu ali ih nema na digitalnoj katastarskoj karti:  KČ na popisu, bez karte

Karta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta: http://editor.giscloud.com/map/871358/poljoprivredno-zemljiste-opcina-pican

Upute za korištenje GIS Cloud preglednika: 

– scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte

– klikom na “Layer list” (“Lista slojeva”) pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina

– odaberite sloj koji želite pregledavati – “Poljoprivredne površine”

– upisom broja katastarske čestice na “Search” (“Traži”) i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.

– klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.

– klikom na “Export Map” omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape