Arhiva objava

Obavijest o nabavi sadnog materijala

02. rujna 2021. | Novosti

Udruga “Agropićan” obavještava članove udruge kao i ostale mještane Općine Pićan, da će se vršit popis potreba sadnog materijala (trsi, ulike i voćaka) za jesensku 2021. i proljetnu 2022. g. sadnju:
od 01.09.2021. do 15.09.2021. kod tajnika udruge na broj 098/ 391 806 ili predsjednika udruge na broj 091/ 186 9105.

Napomena: jednu trećinu cijene sufinancira općina Pićan, a dvije trećine korisnik. Svaki korisnik mora prilikom narudžbe dostaviti broj katastarske čestice na kojoj će saditi.

Predsjednik
Feručo Baćac v.r.