PROGRAM RURALNOG RAZVOJA – 6.3.1. i 6.1.1.

Dana 12. listopada 2021. godine objavljena su dva natječaja iz mjere 6, i to za provedbu tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« i natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Za tip operacije 6.3.1 prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, a visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 112.500.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore je 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI). Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati. Detaljnije pogledajte ovdje.

Za tip operacije 6.1.1 prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu ili još nisu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Visina javne potpore po korisniku iznosi 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 152.563.412,00 HRK, a intenzitet javne potpore je 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI). Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati. Detaljnije pogledajte ovdje.

 

LAG “ISTOČNA ISTRA” – 1.2.2. i 1.1.1.

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.2.2. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA (SUKLADAN TO 6.3.1.)

LAG „Istočna Istra“ u listopadu 2021. godine objavit će deveti natječaj za dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014. do 2020. godine.

Predmet Natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Istočna Istra“.

Svrha Natječaja je opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava i temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti.

Visina javne potpore po projektu iznosi 113.278,50 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Prihvatljiv je nositelj projekta:
– upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
– mikro ili malo poduzeće;
– jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b) samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo
c) obrt
d) trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e) zadruga.

Više informacija o natječaju 1.2.2. možete pogledati ovdje.

 

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA (SUKLADAN TO 4.1.1.)

LAG „Istočna Istra“ u listopadu 2021. godine objavit će osmi LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji za razdoblje 2014. do 2020. godine.

Predmet: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Istočna Istra“, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija o natječaju 1.1.1. možete pogledati ovdje.