Arhiva objava

Obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

02. siječnja 2017. | Novosti

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i Zaključka načelnika Općine Pićan KLASA: 022-05/16-01/17, UBROJ: 2144/05-01-17-30 od 02. siječnja 2017. godine objavljuje se

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pićan

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (u nastavku: Plan) traje od 10. do 20. siječnja 2017. godine.

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan  moći će se izvršiti u prostorijama Općine Pićan, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan –  www.pican.hr

Javno izlaganje održat će se 18. siječnja 2017. godine s početkom u 17,00 sati u Lovačkom domu Kukurini, Čehi 2d. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan mogu se podnositi:

  • na mjestu uvida – u Knjigu primjedbi i prijedloga,
  • pismenim putem na naslov: Općine Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, ili
  • u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Obavijest o javnoj raspravi Zaključak o utvrđivanju Prijedloga ID PPU OP