OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE “JURANI” I S TIME POVEZANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PIĆAN

 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani” i s time povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan (u nastavku: prostorni planovi) traje od 8. lipnja do 22. lipnja 2015. godine za Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan, odnosno od 8. lipnja do 8. srpnja 2015. godine za Prijedlog Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”.

Uvid o Prijedlozima prostornih planova moći će se izvršiti u prostorijama Općine Pićan, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, te u srijedu od 8.00 do 17.00 sati, u vrijeme trajanja javne rasprave, te na mrežnim stranicama Općine Pićan – www.pican.hr.

Javno izlaganje održat će se 17. lipnja 2015. godine s početkom u 20.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Pićan, Pićan 40. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi mogu se podnositi: 

– na mjestu uvida – u Knjigu primjedbi i prijedloga
– pisanim putem na naslov: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan
– ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest

Zaključak