Arhiva objava

Obavijest o održavanju ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

31. siječnja 2017. | Novosti

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i Zaključka načelnika Općine Pićan KLASA: 022-05/16-01/17, UBROJ: 2144/05-01-17- od 30. siječnja 2017. godine objavljuje se

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (u nastavku: Plan) traje od 07. do 14. veljače 2017. godine.

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan moći će se izvršiti u prostorijama Općine Pićan, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan – www.pican.hr

Javno izlaganje održat će se 09. veljače 2017. godine s početkom u 17,00 sati u Lovačkom domu Kukurini, Čehi 2d. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni:

  • na mjestu uvida – u Knjigu primjedbi i prijedloga,
  • pisanim putem na naslov: Općina Pićan, Pićan 40, Pićan ili
  • u zapisnik u tijeku javnog izlaganja

zaključno sa 14. veljače 2017. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Objava – ponovna javna rasprava