O B A V I J E S T

o prijavama za upis u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku 2016./2017. godinu

– Dječji vrtić Mali medvjed Pićan –

Prijave za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe podnose se u Dječji vrtić u Pićnu ili Kukurinima (od 07,00 do 16,00 sati) u vremenskom periodu od 01. lipnja do 24. lipnja 2016. godine.

Zahtjevi za upis podnose se za ostvarivanje sljedećih programa:

  1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU (ponedjeljak – petak)

Za djecu koja do 31. kolovoza 2016.g. navrše jednu godinu života do polaska u osnovnu školu

  • cjelodnevni 10-satni program (od 6,30 do 16,30 sati)
  • poludnevni programi prema potrebi roditelja

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

  • obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom

3. POSEBNI PROGRAMI

  • za djecu s određenom vrstom teškoća (4-satni program)

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS:

  • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • preslika osobne iskaznice roditelja
  • potvrde o prebivalištu za oba roditelja (ne starije od 30 dana)
  • liječnička potvrda za dijete
  • prijavnicu koja se može podignuti i ispuniti u vrtiću

 

Rezultati će biti objavljeni u vrtićima u srpnju 2016.g.

 

UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu do 01. rujna 2016.g. ili do uključivanja djeteta u program. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 01. rujna 2016.g. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

 

Informacije na telefon: 095/840 7971 , 095/576 5265