Na području Općine Pićan provest će se akcija preventivne deratizacije javnih površina (trovanja glodavaca) u vremenu od 18. do 22. rujna 2017. godine.

Tretirat će se javne površine, kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca. Umoljavaju se građani da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom.

Izložene mamce ne dirati.

U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K1 – fitomenadion). Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da stručnim ekipama izvođača omoguće pristup u prostorije, te da ukažu na eventualna žarišta i tako pridonesu uspjehu akcije.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

EKO SERVIS MATIĆ PAZIN
Tel/Mob 052 624 571 / 091 621 11 90