Arhiva objava

Obavijest o upisima u Dječji vrtić Mali medvjed Pićan

09. svibnja 2017. | Novosti

Upis u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku 2017./2018. godinu

– Dječji vrtić Mali medvjed Pićan –


1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU (ponedjeljak – petak)

Za djecu koja do 31. kolovoza 2017.g. navrše jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu.

– cjelodnevni 10-satni program (od 6,30 do 16,30 sati)

– poludnevni programi prema potrebi roditelja

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

– za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom    

3. POSEBNI PROGRAMI

– za djecu s određenom vrstom teškoća (4-satni program)

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

– rodni list ili izvadak iz matice rođenih  (bez obzira na datum izdavanja isprave)

– preslika osobne iskaznice roditelja

– potvrde o prebivalištu za oba roditelja (ne starije od 30 dana)

– liječnička potvrda za dijete

– prijavnica koja se može podignuti  u vrtiću ili na internetskoj  stranici Općine Pićan ( www.pican.hr)    Prijavnica

Prijave za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe podnose se u Dječji vrtić u Pićnu ili Kukurinima (od 07,00 do 16,30 sati)  do 26.05.2017 godine.

Rezultati će biti objavljeni u vrtićima u lipnju  2017.g.

UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se  temeljem ugovora koji roditelji sklapaju s dječjim vrtićem u pravilu od 01. rujna 2017.g. ili do uključivanja djeteta u program.

Informacije na telefon: 095/840 7971 , 095/576 5265, 095/721 2474