Arhiva objava

Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić “Lišnjak” za pedagošku godinu 2021./2022.

17. svibnja 2021. | Novosti

Obavještavamo Vas da će Dječji vrtić „Lišnjak“ zaprimati Zahtjeve za upis djece u programe ranog („jaslice“) i predškolskog („vrtić“) odgoja i obrazovanja u periodu

od ponedjeljka 24.05.2021. do petka 28.05.2021.

PONEDJELJAK (24.05.), UTORAK (25.05.) i SRIJEDU (26.05.) – OD 09:00 DO 15:00 sati, te
ČETVRTAK (27.05) I PETAK (28.05.) OD 10:00 DO 18:00 sati

Dokumentaciju za upis djeteta u vrtić moguće je dostaviti:
– e-mailom na adresu lisnjak@pican.hr ili
– osobno u Centralnom vrtiću Pićan na adresi Pićan 60, Pićan

Privremena rang lista objavit će se 14.06.2021. na oglasnoj ploči Vrtića i Općine Pićan, te web stranici Općine Pićan/Dječji vrtić Lišnjak.

Roditelj ima pravo prigovora na Privremenu rang listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 8 dana od objave Privremene rang liste u pisanom obliku putem pošte na adresu Vrtića – Pićan 60, 52332 Pićan ( s naznakom „ Za povjerenstvo za upise – prigovor“) ili putem e-mail adrese: lisnjak@pican.hr

Više detalja i informacija o potrebnoj dokumentaciji, o načinu podnošenja Prijava za upis te ostvarivanju prednosti za upis možete pronaći na web stranici Općine Pićan/Dječji vrtić Lišnjak – https://www.pican.hr/djecji-vrtic-lisnjak/

U nastavku možete pročitati i koji su sve dokumenti i obrasci potrebni za postupak upisa djeteta u Dječji vrtić „Lišnjak“,

a) OSNOVNI DOKUMENTI:

1. Ispunjen obrazac Zahtjev za upis i obrazac Inicijalni upitnik (obrasce se može preuzeti na mrežnim stranicama Općine Pićan / Dječji vrtić Lišnjak ili osobno u Centralnom vrtiću Pićan, Pićan 60)
2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
3. Presliku osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta
4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
5. Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju i presliku iskaznice imunizacije djeteta (cijepna knjižica), odnosno potvrda u slučaju kontraindikacija koja je izdana od nadležnog liječnika, te dodatnu zdravstvenu potvrdu u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
6. Potvrdu o stomatološkom pregledu djeteta
7. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju
8. Ostalu zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitnu za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu posjeduju).

b) DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

1. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o radnom statusu roditelja) ili jednakovrijednu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj redovno školuje
2. Potvrdu nadležnog tijela o samohranosti roditelja, dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji, Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta
3. Uvjerenje ili Potvrdu nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata
4. Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu
5. Izvatke iz matične knjige rođenih ili rodne listove za ostalu djecu iz obitelji (za dijete iz obitelji s troje i više djece)
6. Eventualne druge dokumente na osnovu kojih dijete može ostvariti prednost pri upisu.

NAPOMENE:
a) Obrasce: Zahtjev za upis, Inicijalni upitnik, Potvrda o pregledu stomatologa, Izjava- stomatolog, Izjava roditelja o dovođenju i odvođenju djeteta, Privola-suglasnost roditelja (za određene aktivnosti u Dječjem vrtiću, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka) – roditelji mogu preuzeti u Centralnom vrtiću „Lišnjak“ u Pićnu ili na mrežnim stranicama Općine Pićan/Dječji vrtić Lišnjak : https://www.pican.hr/djecji-vrtic-lisnjak/

b) Kao dokaz o samohranosti roditelja, uz navedeno, mogu se dostaviti preslike i/ili Izvadak iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja i/ili Potvrdu o nestanku drugog roditelja.
c) Kao dokaz o jednoroditeljskoj obitelji dostavljaju se Pravomoćna presuda o razvodu braka (preslika) ili Izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku.
d) Roditelji s prebivalištem na području druge Općine, Potvrdu o sufinanciranju boravka djeteta te Općine, dužni su donijeti prije potpisivanja Ugovora o korištenju usluga.
e) Ako Povjerenstvo nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis u programe Vrtića utvrdi da se prema raspoloživom kapacitetu pojedinog programa odnosno Vrtića, sva prijavljena djeca mogu upisati u pojedini program odnosno Vrtić, neće utvrđivati prednost za upis. U ostalim slučajevima, Povjerenstvo za provedbu upisa pristupa obradi tih Zahtjeva i sastavljanju Privremene rang liste koja se objavljuje 14.06.2021. na oglasnoj ploči Vrtića Općine Pićan i web stranici Općine Pićan/Dječji vrtić Lišnjak.
f) Roditelj ima pravo prigovora na Privremenu rang listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 8 dana od objave Privremene rang liste u pisanom obliku putem pošte na adresu Vrtića – Pićan 60, 52332 Pićan ( s naznakom „ Za povjerenstvo za upise – prigovor“) ili putem e-mail adrese: lisnjak@pican.hr
g) Odluku o prigovoru donosi Upravno vijeće Ustanove u nakraćem mogućem roku te donosi odluku o Konačnoj rang listi.

Zahtjev za upis Inicijalni upitnik Izjava roditelja – stomatolog Izjava roditelja – dovođenje i odvođenje djeteta Potvrda o pregledu stomatologa Suglasnost za fotografiranje i snimanje djeteta Pravilnik o mjerilima upisa DV Lišnjak