Obavještavaju se građani da se, zbog oštećenja, zatvara za prolazak most u selu Švići na županijskoj cesti ŽC50118.