Sa početkom turističke sezone započelo je i pojačano punjenje/održavanje bazena. Molimo sve korisnike da prilikom punjenja bazena obrate pažnju na brzinu punjenja kako ne bi remetili redovnu vodoopskrbu.

Ujedno molimo sve korisnike da svako veće odstupanje (npr. pad tlaka..), jave Vodovodu.

Unaprijed zahvaljujemo.

Vodovod Labin d.o.o.