Poštovani stipendisti,

ukoliko već imate s Općinom Pićan sklopljen Ugovor o stipendiranju i nastavljate školovanje prema redovnom programu (upisujete narednu godinu srednje škole ili studija), niste obvezni se ponovno javljati na natječaj za dodjelu stipendija.

Međutim, sukladno članku 21. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan” br. 6/18), dužni ste do 31. listopada 2019.g. dostaviti potvrdu o upisu u narednu programsku godinu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan (osobno, poštom na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan ili skenirani original na e-mail martina.bilic@pican.hr). 

Ukoliko stipendisti ne dostave potvrde o upisu u narednu programsku godinu u roku, smatra se da nije upisao narednu programsku godinu bez opravdanog razloga, te će se isplata stipendije staviti u mirovanje do dostave potvrde.

Ukoliko stipendist dostavi potvrdu iz stavka 1. ovog članka izvan roka, tj. nakon 31. listopada 2019.g., gubi pravo na stipendiju za prethodne mjesece.

Za sve informacije slobodno se obratite pročelnici JUO, Martini Bilić, na tel. 052/887-054, mob. 099/200-0041 ili e-mail martina.bilic@pican.hr