Arhiva objava

Obavijest zainteresiranima za urbanizaciju zemljišta

04. ožujka 2015. | Novosti, Odluke

Obavještavaju se svi zainteresirani da su u tijeku pripreme za izradu izmjena i dopuna Odluke o prostornom planu uređenja Općine Pićan.

Kako bi se Izmjenama i dopunama što više zadovoljile potrebe mještana Općine Pićan ponajprije, a zatim i drugih zainteresiranih, pozivaju se svi da dostave nove zahtjeve za urbanizaciju zemljišta, ali prvenstveno za izgradnju stambenih objekata za vlastite potrebe, s obzirom da prema Zakonu o prostornom uređenju (NN br. 153/13) postoji ograničenje za širenje građevinskog područja. Po zaprimljenim zahtjevima i analizi izgrađenosti moći će se utvrditi mogućnost udovoljavanju prispjelim zahtjevima.

Također se pozivaju potencijalni investitori koji imaju namjeru izgradnje nekih novih sadržaja, koji nisu bili obuhvaćeni postojećim prostornim planom, a u cilju su razvoja i obogaćivanja turističkih i drugih ponuda, da dostave prijedloge za uvrštenje u prostorni plan.

Zahtjeve molimo dostaviti u Općinu Pićan do 18. ožujka 2015. godine.

NAČELNIK OPĆINE PIĆAN
Ivan Franković

 

KLASA: 022-05/15-01/33
URBROJ: 2144/05-01-15-1
Pićan, 04. ožujka 2015.g.