Poštovani,

Dana 15. ožujka 2019. godine objavili smo obavijest kojom molimo sve vlasnike ili korisnike stambenih ili poslovnih prostora, kuća za odmor i neizgrađenih građevinskih zemljišta, da dostave ispunjene obrasce za prijavu komunalne naknade najkasnije do 25. ožujka 2019.g. Osim obavijesti, također su obrasci dostavljeni svim kućanstvima.

Do današnjeg dana još uvijek nismo primili obrasce od svih obveznika.

Ovim putem objavljujemo ponovnu obavijest uz traženje da, svi koji još nisu, dostave ispunjene obrasce za prijavu komunalne naknade najkasnije do 01.08.2019.g.

Upozoravamo da je člankom 69. Općeg poreznog zakona (NN 115/16, 106/18) propisano da je porezni obveznik dužan tijekom ovog postupka sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja na način da potpuno i istinito iznosi činjenice bitne za utvrđivanje komunalne naknade. Prekršajnim odredbama Općeg poreznog zakona (čl. 192, 193, 194) propisane su novčane kazne u slučajevima kada porezni obveznik odbije sudjelovati u postupku, odbije predočiti potrebne isprave na zahtjev tijela itd.

Obavijest sa objašnjenjem možete pročitati na sljedećem linku: https://www.pican.hr/obrazac-za-prijavu-komunalne-naknade/

OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE: OBRAZAC – PRIJAVA KOMUNALNE NAKNADE

Za sva pitanja, objašnjenja, upute, nedoumice, slobodno se obratite pročelnici JUO Martini Bilić na telefon: 052/887-054, mobitel: 099/200-0041 ili e-mail: martina.bilic@pican.hr.

Molimo Vas da ispunjene obrasce dostavite poštom ili osobno na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan. Skenirane originale možete poslati i e-mailom na martina.bilic@pican.hr.