Arhiva objava

Obrazac za prijavu komunalne naknade

15. ožujka 2019. | Novosti

Poštovani,

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Pićan je usvojilo novu Odluku o komunalnoj naknadi i Odluku o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/19). Novim Odlukama ne mijenjaju se zone, koeficijenti zona, koeficijenti namjene, niti vrijednost boda. Navedene Odluke možete pogledati na web stranici Općine Pićan – rubrika „O Pićnu“ – rubrika „Dokumenti“.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Pićan, koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke općinskog vijeća koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu općine, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Za razliku od komunalnog doprinosa, koji se plaća jednokratno i kojeg plaća investitor prilikom građenja građevine ili prilikom ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, komunalna naknada se plaća kontinuirano.

Komunalna naknada plaća se za stambeni prostor, garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i za neizgrađeno građevinsko zemljište.

Cilj nam je u 2019. godini ažurirati cjelokupnu evidenciju obveznika komunalne naknade i izdati nova Rješenja o komunalnoj naknadi kako bismo imali točne podatke o obveznicima, površinama, namjenama, itd., te kako bismo postojeća Rješenja uskladili sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i navedenim odlukama Općine Pićan.

Ovaj obrazac možete preuzeti sa web stranice Općine Pićan www.pican.hr u Word formatu.

Molimo Vas da ispunjene obrasce dostavite poštom ili osobno na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, najkasnije do 25.03.2019.g. Skenirane originale možete poslati i e-mailom na martina.bilic@pican.hr. Za sve dodatne informacije, slobodno nam se obratite na navedeni e-mail, broj telefona 052/887-054 ili broj mobitela 099/200-0041.

Unaprijed Vam zahvaljujemo na suradnji!

OBRAZAC ZA PRIJAVU KOMUNALNE NAKNADE