Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu:  Nepropisno odbačeni otpad

Zahtjev za jednokratnu naknadu za novorođeno dijete: Novorođenče

Zahtjev za uključivanje k.č. u građevinsko područje: Urbanizacija

Zahtjev za priznavanje prava po socijalnom programu:  Socijalni program