Načelnik Općine Pićan dana 01. rujna 2016.g. donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Pićan.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Program ukupnog razvoja neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i da je prihvatljiv za ekološku mrežu na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Tekst Odluke možete pročitati ovdje:  Odluka – nije potrebno provesti SPUO