Arhiva objava

Odluka o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Pićan

18. ožujka 2020. | Novosti, Odluke

Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15. i 118/18.), članka 42. Statuta Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan” br. 6/18), članka 12. stavak 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada, te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 126/19), te članka 6. Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan” br. 10/17, 3/20), a sukladno zahtjevu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za aktiviranjem stožera civilne zaštite jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave od dana 17. ožujka 2020.g. (KLASA: 810-03/20-11/3, URBROJ: 511-01-330-20-102), načelnik Stožera CZ Općine Pićan dana 17. ožujka 2020.g. donosi Odluku o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Pićan.

Aktivira se i stavlja u punu funkciju do opoziva, Stožer civilne zaštite Općine Pićan zbog novonastale situacije vezane uz širenje koronavirusa COVID-19.

Stožer civilne zaštite Općine Pićan u obvezi je kontinuiranog praćenja svih odluka, uputa i preporuka koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske te njihovog promptnog provođenja na svim razinama.

Odluka o aktiviranju Stožera CZ Općine Pićan