Općinsko vijeće Općine Pićan je na sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, na prijedlog Komisije za dodjelu priznanja, jednoglasno usvojilo Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2023. godinu, kojom se dodjeljuju javna priznanja pravnim i fizičkim osobama za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Plaketa Općine Pićan se dodjeljuje:

  1. Đurđici Matuhina, učiteljici Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, zbog dugogodišnjeg iznimnog zalaganja u odgoju i obrazovanje djece Područne škole Pićan
  2. Ivanu Frankoviću, načelniku Općine Pićan u mandatu od 2007. do 2021. godine, zbog uspješnog voženja i promoviranja Općine i podizanja životnog standarda stanovnika Općine Pićan  

Zahvalnica Općine Pićan se dodjeljuje:

  1. Jasmini Vretenar Zulijani, učiteljici Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, zbog iznimnog zalaganja u odgoju i obrazovanju djece Područne škole Pićan
  2. Goranu Baćcu, zbog iznimnih dostignuća i doprinos razvitku vinogradarstva i vinarstva i ugledu Općine Pićan radom Vinarije Baćac
  3. poduzeću „EL-NIZ“ d.o.o. iz Lukeži, zbog doprinosa razvitku i ugledu Općine Pićan uspjesima ostvarenim u području gospodarstva tijekom 30 godina poslovanja
  4. poduzeću „TRANSPORTI RUNKO“ d.o.o. iz Marišća, zbog doprinosa razvitku i ugledu Općine Pićan uspjesima ostvarenim u području gospodarstva tijekom 30 godina poslovanja
  5. obrtu „Pilana i stolarija Slivar“, vl. Dean Slivar, iz Švići, zbog doprinosa razvitku i ugledu Općine Pićan uspjesima ostvarenim u području gospodarstva tijekom 30 godina poslovanja
  6. Antonu Iviću iz Tupljaka, zbog dugogodišnjeg angažmana oko održavanja groblja u Tupljaku i zalaganja u župi Tupljak
  7. Miru Belušiću, umirovljenom pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan, zbog doprinosa razvoju općinske uprave, savjesnog i odgovornog ponašanja i aktivnog sudjelovanja u općinskim aktivnostima
  8. Antunu Bažonu, umirovljenom pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan, zbog doprinosa razvoju općinske uprave, savjesnog i odgovornog ponašanja i aktivnog sudjelovanja u općinskim aktivnostima.

Javna priznanja će se dobitnicima uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Pićan.

Odluka o dodjeli javnih priznanja 2023.g.