Arhiva objava

Odluka o dodjeli sredstava udrugama

05. lipnja 2020. | Udruge

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17), članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15), te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Općine Pićan br. 1/16), prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2020. godini (KLASA: 022-05/20-01/6, URBROJ: 2144/05-01-01-20-67 od 01.06.2020.g.), Načelnik Općine Pićan dana 03. lipnja 2020.g. donosi

O D L U K U
o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2020. godini

 

Odluku možete pregledati i preuzeti ovdje: Odluka o dodjeli sredstava 2020