Arhiva objava

Odluka o dodjeli sredstava udrugama

26. svibnja 2021. | Udruge

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17), članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/16), prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2021. godini (KLASA: 007-01/21-01/1, URBROJ: 2144/05-01-01-21-55 od 12. svibnja 2021.g.), Načelnik Općine Pićan dana 25. svibnja 2021.g. donosi

O D L U K U
o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Pićan u 2021. godini

Odluku možete pregledati i preuzeti ovdje: Odluka o dodjeli sredstava udrugama 2021