Arhiva objava

Odluka o dodjeli sredstava udrugama

29. srpnja 2016. | Novosti, Udruge

Na temelju članka 40. Statuta Općine Pićan (pročišćeni tekst, Službene novine Općine Pićan br. 2/12), članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15), te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Općine Pićan br. 1/16), prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2016. godini (KLASA: 022-05/16-01/32, URBROJ: 2144/05-01-16-41 od 18.07.2016.), Načelnik Općine Pićan dana 28. srpnja 2016.g. donosi

O D L U K U

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2016. godini

 

Tekst Odluke možete preuzeti ovdje:   Odluka o dodjeli sredstava