Arhiva objava

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u 2022. godini

11. svibnja 2022. | Udruge

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19), članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/16), prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2022. godini (KLASA: 007-01/22-01/1, URBROJ: 2163-30-01-22-53 od 10. svibnja 2022.g.), Načelnik Općine Pićan dana 11. svibnja 2022.g. donosi

O D L U K U
o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Pićan u 2022. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom definiraju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2022. godini.

Članak 2.

U 2022. godini će se iz Proračuna Općine Pićan financirati provedba programa udruga u ukupnom iznosu od 141.000,00 kuna, i to kako slijedi u tablici:

Ref. broj Naziv prijavitelja Adresa OIB Naziv programa/projekta Broj bodova Traženi iznos (HRK) Odobreni iznos (HRK) Stopa sufinancir.
16-22-12 Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županijeRimske centurijacije 69, PulaOIB: 37163567383 Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama 65 5.000,00 1.000,00 20%
16-22-13 Zavičajno društvo Matka Brajše RašanaPićan 40, PićanOIB: 89471132566 Redovne aktivnosti udruge za kalendarsku 2022. godinu 62 10.000,00 7.000,00 70%
16-22-14 Udruga slijepih Istarske županijeZadarska 40, PulaOIB: 56083213430 Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji 58 7.000,00 500,00 7,14%
16-22-15 Sportska udruga slijepih Istarske županijeTrg kralja Tomislava 1, PulaOIB: 70894142494 Prilagodbom sportskih sadržaja OSI do socijalne inkluzije slijepih 40 10.000,00 500,00 5%
16-22-16 Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županijeZadarska 40, PulaOIB: 27332689221 Sljepoća nije prepreka za aktivan život 40 10.000,00 500,00 5%
16-22-17 Malonogometni klub ŠvićiŠvići 30E, PotpićanOIB: 45602107794 Sport 48 10.000,00 4.000,00 40%
16-22-18 Društvo gljivara Labinšćine „Martinčica“Antona Selana 10, LabinOIB: 71345160683 Edukacija građanstva o samoniklom bilju i gljivama – hranjive / ljekovite odnosno otrovne 64 3.000,00 3.000,00 100%
16-22-19 Udruga umirovljenika LabinTitov trg 2, LabinOIB: 94915466520 Briga o osobama treće životne dobi – umirovljenicima – članovima udruge 64 3.000,00 2.000,00 66,67%
16-22-20 Udruga Kreativna akademija LabinIstarska 9, LabinOIB: 35148539454 Likovno amatersko stvaralaštvo 39 8.000,00 500,00 6,25%
16-22-21 Udruga „Agropićan“Pićan 40, PićanOIB: 61957352081 Osnovna djelatnost udruge – poljoprivreda 65 35.000,00 30.000,00 85,71%
16-22-22 Košarkaški klub Pazin Šetalište pazinske gimnazije 2, Pazin
OIB: 24397721492
Redovni program Košarkaškog kluba Pazin 51 7.000,00 2.000,00 28,57%
16-22-23 Lovačko društvo Kamenjarka Čehi 2D, PićanOIB: 92108541163 Uređenje lovišta, trošak usluge lovočuvarske službe i trošak usluga lovnogospodarske osnove 63 20.000,00 17.000,00 85%
16-22-24 Nogometni klub Potpićan-Učka 72Dumbrova 15, PotpićanOIB: 11450951317 Razvoj i promicanje nogometa, zdravstvene sportske kulture, sudjelovanje u sportskim natjecanjima 63 30.000,00 25.000,00 83,33%
16-22-25 Udruga FormaSaše Šantela 18, PazinOIB: 32835056581 Tri fanzina 48 14.100,00 2.000,00 14,18%
16-22-26 Udruga vinogradara i vinara Labinštine „Trs“Nedešćina 137A, NedešćinaOIB: 93185475839 Program rada 2022. 53 5.000,00 4.000,00 80%
16-22-27 Folklorno društvo PazinUlica 154. Brigade HV 16, PazinOIB: 62571702830 Nabava glazbenih instrumenata 53 5.000,00 5.000,00 100%
16-22-28 Plesna udruga Kvarnera i IstreKosićevo 3, OpatijaOIB: 23252193580 Osnovna djelatnost tima Pićanskih mažoretkinja 65 10.000,00 3.000,00 30%
16-22-29 Biciklistički klub Kroz Hrvatsku Puris-KamenTrg slobode 2, PazinOIB: 30627346355 Istrian spring trophy 39 18.000,00 2.000,00 11,11%
16-22-30 Boćarski klub TupljakTupljak 77, PotpićanOIB: 17388760040 Treninzi i natjecanja u boćanju 65 20.000,00 20.000,00 100%
16-22-31 Likovna radionica TočkaDumbrova 6, PotpićanOIB: 59245048202 Likovna radionica 54 5.000,00 1.000,00 20%
16-22-32 Udruga Labin Zdravi gradTitov trg 11, LabinOIB: 24382779222 Rad Centra za savjetovanje djece, mladih i podršku obitelji „Dobar start“ 59 5.000,00 2.000,00 40%
16-22-33 Pčelarska udruga LabinRudarska 1, LabinOIB: 81786858893 Dani meda Labinštine i 7. ocjenjivanje kvalitete meda Istočne Istre „Ripenda 2022“ s međunarodnim sudjelovanjem 50 8.000,00 4.000,00 50%
16-22-35 Udruga (Klub) liječenih alkoholičara „Centar“ LabinZelenice 34, LabinOIB: 90640496921 Podrška u liječenju bolesti i ovisnosti o alkoholu 53 2.000,00 500,00 25%
16-22-36 Udruga tartufara IstreSv. Martin 6, BuzetOIB: 78480303676 Čišćenje staništa, sadnja mladih sadnica kanadske topole na području Općine Pićan 47 13.000,00 4.000,00 30,77%
16-22-37 Udruga antifašista LabinštineTitov trg 2, LabinOIB: 21789165562 Briga o učesnicima NOB-e, njegovanju tradicija NOB-e i antifašizma 32 3.000,00 500,00 16,67%

 

Članak 3.

Udrugama koje nisu navedene u popisu iz prethodnog članka, nisu odobrena financijska sredstva za 2022. godinu. Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva može se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. Zahtjev za naknadnim uvidom u ocjenu kvalitete prijavljenog projekta se ne smatra prigovorom. Udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućuje se pravo na prigovor.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova ako udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drukčije bodovanje.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku u roku od 8 radnih dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi načelnik.

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora. Odluka načelnika kojom je odlučeno o prigovoru konačna je.

Članak 4.

Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat će se Ugovorom o financiranju programa/projekta, a o potpisivanju Ugovora će korisnici biti naknadno obaviješteni nakon što protekne rok za prigovor.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Pićan“ i na web stranici Općine Pićan.

NAČELNIK OPĆINE PIĆAN
Dean Močinić, v.r.

Odluka o dodjeli sredstava