Arhiva objava

Odluka o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2021./2022. godinu u Dječji vrtić “Lišnjak”

25. lipnja 2021. | Novosti

Temeljem članka 49. Statuta Dječjeg vrtića «Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4), članka 14. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić «Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/21-01/04, URBROJ: 2144-01-02-21-3 od 14.svibnja 2021.g.) i u skladu s Obavijesti o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan u pedagošku 2021./2022.godinu (KLASA: 601-05/21-01/04, URBROJ: 2144-01-02-21-4 od 14.svibnja 2021.g.)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (dalje Vrtić) na 9. sjednici Upravnog vijeća održanoj 25.lipnja 2021. donosi

ODLUKU O KONAČNOJ RANG LISTI o upisima djece u pedagošku 2021./2022. godinu u Dječji vrtić „Lišnjak“  

MATIČNI VRTIĆ – PIĆAN

U Matični vrtić u Pićan u redoviti predškolski (vrtićki) program u pedagošku 2021./2022. godinu upisuje se 3-oje prijavljene djece sukladno čl.9 Pravilnika bez utvrđivanja prednosti za upis:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA
1. NICB-150718-P
2. IVAČ-191018-P
3. MARF-190217-P

 

– U redoviti predškolski (vrtićki) program u pedagošku 2021./2022. godinu ne upisuje se 1 prijavljeno dijete zbog nepotpune obvezne dokumentacije:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA
1. DRAS-170618-P

   

PODRUČNI VRTIĆ – TUPLJAK

– U Područni objekt u Tupljak u redoviti predškolski (vrtićki) program u pedagošku 2021./2022. godinu upisuje se 1 prijavljeno dijete sukladno čl.9 Pravilnika bez utvrđivanja prednosti za upis :

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA
1. PETD-200616-T

 

PODRUČNI VRTIĆ – TUPLJAK

– U Područni objekt u Tupljak u program ranog odgoja i obrazovanja (jaslički program) u pedagošku 2021./2022. godinu upisuje se 5-ero prijavljeno djece sukladno čl.9 Pravilnika bez utvrđivanja prednosti za upis :

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA
1. DAVB-280720-J
2. STES-280720-J
3. LEOC-080719-J
4. ASIM-170820-J
5. ELES-220219-J

 

– U Područni objekt u Tupljak u program ranog odgoja i obrazovanja (jaslički program) u pedagošku 2021./2022. godinu ne upisuje se 3-oje prijavljene djece koja ne ostvaruju uvjete uzrasta, vode se na listi čekanja te će ostvariti pravo upisa tijekom pedagoške godine kada steknu uvjete za upis:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA
1. MIAB-290920-J
2. FRAF-101020-J
3. MATB-221220-J

 

–   U Područni objekt u Tupljak u program ranog odgoja i obrazovanja (jaslički program) u pedagošku 2021./2022. godinu ne upisuje se 1 prijavljeno dijete zbog nepotpune obvezne dokumentacije:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA
1. MAŠF-090519-J

        

NAPOMENE:

* Zbog zaštite osobnih podataka temeljem Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ne objavljuju se imena i prezimena djece ( Šifrirana oznaka djeteta: prva tri slova imena djeteta+prvo slovo prezimena djeteta – datum rođenja djeteta – P: vrtić Pićan, T: vrtić Tupljak, J: jaslice ).

* Tijekom srpnja i kolovoza s roditeljima i djetetom prijavljenim za upis biti će obavljeni inicijalni razgovori, kako bi se upoznali s razvojnim statusom i psihofizičkim karakteristikama djeteta. Roditelji će biti telefonski obaviješteni o terminu inicijalnog razgovora.

*Početak nove pedagoške 2021./2022. godine je u srijedu 01.rujna 2021.                                            

Predsjednik Upravnog vijeća:
Daniel Stanić