Arhiva objava

Odluka o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2022./2023. godinu u Dječji vrtić “Lišnjak”

28. lipnja 2022. | Odgoj i obrazovanje

Temeljem članka 14. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić «Lišnjak“, Pićan (KLASA: 601-05/21-01/04, URBROJ: 2144-01-02-21-3 od 14. svibnja 2021.g.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku godinu 2022./2023. (KLASA: 007-06/22-01/05, URBROJ: 2163-30-54-86-02-22-3 od 11. svibnja 2022.g.) te sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 i 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“, na 24. redovnoj sjednici održanoj dana 23. lipnja 2022. godine, donosi:

ODLUKU O KONAČNOJ RANG LISTI
o upisima djece u pedagošku 2022./2023. godinu
u Dječji vrtić „Lišnjak“

Članak 1.

MATIČNI VRTIĆ – PIĆAN

– U Matični vrtić u Pićan u redoviti predškolski (vrtićki) program u pedagošku 2022./2023. godinu upisuje se 5-ero prijavljene djece s prebivalištem na području Općine Pićan prema rang listi kako slijedi:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA BROJ BODOVA NAPOMENA
1. TALU120917 16  
2. TOLU181019 10  
3. ANLU290518 0  
4. ADBR211118 0  
5. MAFL090519 0  

 

Članak 2.

PODRUČNI VRTIĆ – TUPLJAK

– U Područni objekt u Tupljak u redoviti predškolski (vrtićki) program u pedagošku 2022./2023. godinu upisuje se 1-no prijavljeno dijete prema rang listi kako slijedi:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA BROJ BODOVA NAPOMENA
1. NOBU301216 40  

 

– U Područni objekt u Tupljak u redoviti predškolski (vrtićki) program u pedagošku 2022./2023. godinu ne upisuje se 1-no prijavljeno dijete zbog popunjenosti grupe te je ispod crte rang liste za upis (LISTA ČEKANJA):

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA BROJ BODOVA NAPOMENA
1. ANBO181018 10 -nema prebivalište napodručju Općine Pićan

 

Članak 3.

PODRUČNI VRTIĆ – TUPLJAK

– U Područni objekt u Tupljak u program ranog odgoja i obrazovanja (jaslički program) u pedagošku 2022./2023. godinu upisuje se 6-ero prijavljene djece s prebivalištem na području Općine Pićan prema rang listi kako slijedi:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA BROJ BODOVA NAPOMENA
1. ZOJE210120 10  
2. FRFL101020 10  
3. EMČE050721 10  
4. LUBE070220 0  
5. LEGL010521 0  
6. EVLE010621 0  

– U Područni objekt u Tupljak u program ranog odgoja i obrazovanja (jaslički program) u pedagošku 2022./2023. godinu ne upisuje se 3-oje prijavljene djece koja ne ispunjavaju uvjet uzrasta ili iz osobnih razloga roditelj/skrbnik povlači zahtjev za upis:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA BROJ BODOVA NAPOMENA
1. INSM191221 0  
2. VIJA040122 0  
3. BOBU090620 6  

 

Članak 4.

Odluka o konačnoj rang listi je konačna te se objavljuje na mrežnim stranicama Vrtića i Osnivača.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Dječjeg vrtića „Lišnjak“
Daniel Stanić, v.r.

 

NAPOMENA:
*Inicijalni intervjui s roditeljima primljene djece i djecom biti će održani tijekom kolovoza 2022. te će roditelji za dogovor oko termina biti kontaktirani telefonski. Također, prije početka pohađanja jasličkog/vrtićkog programa s roditeljima čija su djeca ostvarila pravo na upis, potpisati će se Ugovor.
*Početak nove pedagoške 2022./2023. godine je u četvrtak, 1. rujna 2022.

Konačna rang lista