Arhiva objava

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Pićan za razdoblje od 2022. do 2030. godine

19. listopada 2021. | Novosti

Na temelju članka 38. stavka 6. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 123/17), obavještava se javnost da je Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 18. listopada 2021. godine usvojilo Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Pićan za razdoblje od 2022. do 2030. godine.

Plan razvoja Općine Pićan temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja, koji se donosi za razdoblje od pet godina u svrhu definiranja posebnih ciljeva za provedbu dugoročnih akata strateškog planiranja, Plana razvoja Istarske županije, Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine te sektorskih i višesektorskih strategija.

Donošenje Plana razvoja Općine Pićan usmjereno je na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Općine, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja.

Plan razvoja Općine Pićan mora biti usklađen s Prostornim planom Općine Pićan i drugim aktima određenim važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.

Nositelj izrade Plana razvoja je Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. Zadužuje se lokalni koordinator – Martina Bilić, pročelnica JUO, za cjelokupnu koordinaciju i upravljanje postupkom izrade Plana razvoja Općine Pićan te njegovih provedbenih dokumenata. 

ODLUKA o pokretanju postupka izrade Plana razvoja